Voorjaarsbijeenkomst 2018

Voorjaarsbijeenkomst 2018
Locatie:  Departement Rechtsgeleerdheid, Janskerkhof 3 Utrecht
Datum:  vrijdag 8 juni 2018

 

‘Leidinggeven aan professionals? Wel doen!’

 

Vrijdag 8 juni 2018, 13.00 – 17.00 uur te Utrecht

Omdat het gebouw van de USBO aan de Bijlhouwerstraat volledig wordt gerenoveerd, zal de bijeenkomst ditmaal plaatsvinden bij het Departement Rechtsgeleerdheid, Janskerkhof 3 in het centrum van Utrecht, op loopafstand van het centraal station.

 

Keynotespeakers prof.dr. Mirko Noordegraaf, hoogleraar Publiek Management, voorzitter bestuur USBO en prof. dr. Lars Tummers, hoogleraar Publiek Management en gedrag USBO

 

Op vrijdag 8 juni a.s. organiseert AVEUM in samenwerking met de USBO, op basis van de meest recente behoefte-inventarisatie onder haar leden, een bijeenkomst die gericht is op leiderschap.

 

Professor dr. Mirko Noordegraaf en prof. dr. Lars Tummers gaan dieper in op het thema leiderschap. De titel van hun bijdrage is “Leidinggeven aan professionals? Wel doen!” (vergelijk het boek van Matthieu Weggeman: Leidinggeven aan Professionals? Niet doen!). In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, laten zij zien dat het wel degelijk mogelijk is om leiding te geven aan professionals en dat dit tot goede resultaten kan leiden. Maar gemakkelijk is het niet. Mirko Noordegraaf gaat specifiek in op de verschillende logica’s waar publieke professionals mee moeten leren omgaan, zoals de prestatielogica, de politieke logica en de professionele logica. Hoe kunnen leidinggevenden professionals helpen om hier proactief mee om te gaan? Lars gaat in op welke leiderschapsstrategieën werken bij professionals. Moet je juist wel of niet organisatiedoelen communiceren naar professionals, en zo ja, hoe dan? Hoe kun je ervoor zorgen dat professionals minder werkdruk ervaren en goed presteren? Via interactieve discussies gaan zij samen met de alumni in op dit thema waar veel managers en professionals dagelijks mee worstelen.

 

Optioneel zijn ter voorbereiding en inspiratie een tweetal artikelen aangeraden:

Noordegraaf, M. & K. Siderius (2016). Perspectieven op publieke professionaliteit. M&O, nr 2, pp. 4-19.

Interview Eva Knies & Lars Tummers: Leiderschap kan het verschil maken.

 

Alumni die (nog) geen lid zijn worden uitgenodigd om lid te worden en kunnen dan ook deelnemen.

 

Tot dan!

Bestuur AVEUM

Hans Broekman, Nathalie Deurhof, Cathy van Doorn, Sonja Holtrop, Monique Pieters, Martin Wiersma.

 

Om in te schrijven moet u ingelogd zijn!

 

 

Programma

12.30-13.30

Inloop met lunch

13.30-13.45

Welkom door AVEUM

Introductie door Mirko Noordegraaf en Lars Tummers

13.45-14.30

Interactief college door Mirko Noordegraaf over logica’s en leidinggeven

Mirko Noordegraaf laat zien dat niet alleen publieke managers maar ook publieke professionals in deze tijd te maken hebben met drie logica’s: de prestatielogica (bijvoorbeeld kostenbeheersing), de professionele logica (ruimte voor vakmanschap) en de politieke logica (geen fouten, risico-regel reflex). Hij gaat in op de actuele betekenis daarvan, alsmede op hoe daar in diverse domeinen mee omgegaan wordt. Hij laat vervolgens zien dat je professionals niet zomaar vrij moet laten (‘leidinggeven aan professionals: niet doen’, zoals o.a. Matthieu Weggeman eerder beweerde), maar juist hen moet helpen om proactief om te gaan met schurende logica’s. En niet alleen via organisaties, maar ook via beroepsontwikkeling.

14.30-14.45

Pauze

14.45-15.30

Interactief college door Lars Tummers over leiderschapsstijlen

Lars Tummers laat zien hoe het denken over leiderschap zich ontwikkeld heeft in de afgelopen jaren en hoe AVEUM-leden hier hun voordeel mee kunnen doen. Hij laat zien dat er een groot verschil is tussen transactioneel leidinggeven (jij doet X en dan geef ik jou Y), transformationeel leidinggeven (denk aan Martin Luther King) en verschillende relaties tussen leiders en professionals (van economische uitruil tot versmelting van waarden). Hij geeft aan hoe je als leidinggevende samen met professionals kan zorgen voor betere prestaties en meer welbevinden van professionals.

15.30-16.15

In kleine teams aan de slag

Samen met anderen in kleine groepen analyseren de deelnemers (a) waar op dit moment in de organisaties problemen zitten op het gebied van leiderschap en professionals en hoe deze kunnen worden aangepakt en (b) waar in de toekomst – bijvoorbeeld bij komende projecten – leiderschapsuitdagingen liggen en hoe je deze proactief het hoofd kan bieden, ook mede via professionals. We delen good practices en ‘tips & tricks’.

16.15-17.00

Plenaire terugkoppeling en afsluiting

17.00-18.00

Borrel