Nieuws

Najaarsbijeenkomst 16 november 2018

24 september 2018

WETEN IS NOG GEEN DOEN

een realistisch perspectief op redzaamheid

AVEUM te gast bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

Prof. dr. Mark Bovens nodigt leden van AVEUM van harte uit om kennis te maken met het werk van de WRR. Bovens zal dit doen aan de hand van een recente publicatie “Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid”. De publicatie stelt dat een realistische overheid een legitieme overheid is en dat een realistisch perspectief kan bijdragen aan een nieuwe invulling van het sociaal contract tussen overheid en burgers. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid hen niet over de rand duwt en
dat momenten van onoplettendheid en zwakte niet direct ingrijpende gevolgen hebben. Dat is goed voor de redzaamheid van burgers, maar ook voor de schatkist en het draagt bij aan de legitimiteit van overheid en beleid.

Informatie en aanmelding