Nieuws

UU-onderzoekers evalueren radicaliseringsaanpak Arnhem

01 oktober 2019

In opdracht van de burgemeester van Arnhem heeft een interdisciplinair team van onderzoekers, verbonden aan de HUB Security in Open Societies, de aanpak van radicalisering in Arnhem onderzocht. Conclusie is dat Arnhem een krachtige basis heeft neergezet. Er is een hechte samenwerking tussen sleutelpartners als gemeente, wijkteams en politie. Hierdoor kan vroegtijdig ingegrepen worden bij radicalisering. 

Arnhem moet wel verder blijven bouwen. Voorbij aandacht voor specifieke gevallen is er ook een aanpak van sociale spanningen nodig. Er moet een manier gevonden worden om de scholen beter te betrekken.

https://www.uu.nl/nieuws/uu-onderzoekers-evalueren-radicaliseringsaanpak-arnhem