Nieuws

Masterclass Ontwikkelingen in het publieke domein (10 september 2020)

04 mei 2020

De wereld waarbinnen overheden en organisaties op het terrein van publieke dienstverlening functioneren is niet statisch. Verschillende bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen zijn zowel van invloed op wat zij (kunnen) doen en op hoe zij dat (kunnen) doen. Ons denken over hoe we zaken van publiek belang kunnen en moeten organiseren en realiseren verandert. Dat roept vragen op; waar komen die veranderingen vandaan? Welke nieuwe structuren leveren ze op? Welke (nieuwe) mechanismen ontstaan in de coördinatie van activiteiten van verschillende partijen?

In deze module leert u het politieke en bestuurlijke krachtenveld kennen waarbinnen organisaties met een publieke functie opereren.

Link: https://www.uu.nl/agenda/masterclass-ontwikkelingen-in-het-publieke-domein-0