Najaarsbijeenkomst AVEUM

Locatie:  Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Buitenhof 34 2513 AH Den Haag
Datum:  vrijdag 16 november 2018

Tijd: 13.00 - 18.00u

 

WETEN IS NOG GEEN DOEN

een realistisch perspectief op redzaamheid

 

AVEUM te gast bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

“working in the Hague,

 you feel a bit like Charlie in the chocolate factory”.

 

Prof. dr. Mark Bovens

Keynote speaker prof. dr. Mark Bovens, hoogleraar bestuurskunde en politicoloog combineert zijn hoogleraarschap bij de USBO met zijn werk bij de WRR.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is een onafhankelijk adviesorgaan voor het regeringsbeleid. De WRR heeft tot taak de regering te informeren en adviseren over vraagstukken die van groot belang zijn voor de samenleving. De adviezen van de WRR zijn sector- en departementoverstijgend en multidisciplinair. Ze gaan over de richting van het overheidsbeleid voor de langere termijn.

Bovens nodigt leden van AVEUM van harte uit om kennis te maken met het werk van de WRR. Bovens zal dit doen aan de hand van een recente publicatie “Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid”. De publicatie stelt dat een realistische overheid een legitieme overheid is en dat een realistisch perspectief kan bijdragen aan een nieuwe invulling van het sociaal contract tussen overheid en burgers. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid hen niet over de rand duwt en
dat momenten van onoplettendheid en zwakte niet direct ingrijpende gevolgen hebben. Dat is goed voor de redzaamheid van burgers, maar ook voor de schatkist en het draagt bij aan de legitimiteit van overheid en beleid.

Wil je je net als Mark Bovens ‘Charlie in the chocolate factory’ voelen, schrijf je dan meteen in via de website www.aveum.nl. Er zijn voor leden van AVEUM geen kosten aan verbonden. Wel vragen we je uiterlijk 15 oktober aan te melden zodat onze gastheer de nodige voorbereidingen kan treffen. Er is ruimte voor maximaal 60 deelnemers.

Heb je input voor het programma of vragen aan Bovens, neem dan per ommegaande via Monique@aveum.nl  contact op, dan zorgen wij dat jouw input of vraag zeker in het programma wordt behandeld.

Redzaamheid

Kennis en intelligentie alleen zijn niet genoeg voor redzaamheid. Ook mensen met een goede opleiding en een goed inkomen kunnen in moeilijkheden komen omdat ze even niet opletten of zaken voor zich uitschuiven. Dat geldt zeker op een momenten dat het leven tegenzit, zoals bij een echtscheiding, faillissement of ontslag. En soms is het juist de overheid die mensen minder redzaam maakt, omdat ze onvoldoende rekening houdt met verschillen in het doenvermogen van burgers.

Als voor bereiding zijn het rapport (samenvatting) en de video hierover van belang, die vind je HIER

Downloads: Rapport (samenvatting)      Video

 

Programma vrijdag 16 november 2018

Locatie: Buitenhof 34, 2513 AH Den Haag

 

13.00              Inloop met lunch

14.00              Introductie in werkwijze en rol van WRR

                        ‘Weten is nog geen doen, een realistisch perspectief op redzaamheid’

                        Prof. dr. Mark Bovens

15.15              Pauze

15.45              Vervolg ‘Weten is nog geen doen, een realistisch perspectief op redzaamheid’

                        In dialoog met prof. dr. Mark Bovens

17.00              Borrel

 

> OM IN TE SCHRIJVEN MOET JE INGELOGD ZIJN

 

Ook 1e en 2e jaarsstudenten van de USBO Exectutive Masters zijn welkom deel te nemen (gratis).

> INSCHRIJVEN VOOR 1e en 2e JAARS STUDENTEN USBO EXECUTIVE MASTERS 

 

Zoals gebruikelijk bij ons najaarsprogramma, nodigen we ook executives die (nog) geen lid zijn, uit om deel te nemen. De kosten daarvoor zijn € 25,- p.p..

U kunt uiteraard ook lid worden, dan is deelname gratis.

> INSCHRIJVEN VOOR USBO EXECUTIVES DIE GEEN LID ZIJN