Voorjaarsbijeenkomst 2019 AVEUM

Locatie:  USBO, Bijlhouwerstraat 6 Utrecht
Datum:  vrijdag 14 juni 2019

Voorjaarsbijeenkomst 2019 AVEUM
GRIP OP PUBLIEKE WAARDECREATIE
Who gets what, when and how?

 

een interactieve bijeenkomst voor en door leden van AVEUM
op zoek naar oplossingen voor de publieke sector

vrijdag 14 juni  2019 van 14.00 – 17.00 uur
Locatie: USBO, Bijlhouwerstraat 6, Utrecht

De verwachtingen van de samenleving aan publieke organisaties zijn door de jaren heen veranderd en uitgebreid. Dit heeft geleid tot een meervoudige definitie van publieke waarde met verschillende dimensies, complexe situaties en conflicten en vraagstukken op het gebied van structurering en toezicht. Door het delen van ervaringen kan de AVEUM community bijdragen aan oplossingen voor de publieke sector. Daarom kiezen we dit voorjaar voor een ander type voorjaarsbijeenkomst door de organisatie van onze eerste interactieve bijeenkomst voor en door leden.

Heb je vragen ten aanzien van ‘grip op publieke waardecreatie, wil je kennis of een best practice delen, schrijf je dan in via www.aveum.nl, bij  voorkeur uiterlijk maandag 10 juni a.s. 

Ons interactieve programma ziet er zo uit:

13.00 uur        Inloop met lunch

13.45 uur        Algemene Leden Vergadering AVEUM 2019

14.00 uur        Opening ‘Grip op publieke waardecreatie’
Begripsafbakening en actuele trends op bestuurlijk-, organisatie- en persoonlijk niveau. Met een videobijdrage van Mirko Noordegraaf & Scott Douglas over toezicht op publieke waardecreatie en het meervoudig structureren van waardedimensies in professionele organisaties.
Martin Wiersma

14.30 uur        Grip op publieke waardecreatie, over identiteits-, waarde- en complexiteitsconflicten met een diversiteit aan actuele praktijkvoorbeelden van de gemeente Utrecht en instrumenten om te monitoren en evalueren.
Mijke van de Noort

15.00 uur        Start interactief programma met een nieuwe werkvorm onder leiding van Mijke van de Noort, Paula Veltink en Monique Pieters aan de hand van casuïstiek van leden:

  • Jeroen Vermeulen: “In het kader van het onderwijsproject over ‘community engagement’, hebben we in de wijken Overvecht en Lombok een ‘Learning Lab’ gevormd waar studenten, docenten, wijkbewoners en lokale organisaties samenwerken om maatschappelijke vragen te bestuderen op diverse terreinen als migratie, werkloosheid, armoede en huisvesting. Wat ik zelf heb geleerd is dat de kern van CSL ligt in de samenwerking van academici met alle betrokkenen en in het waarderen en serieus nemen van ieders inbreng daarin. Hoe kunnen leden van AVEUM van deze leeropbrengst profiteren?”
  •  
  • Martin Wiersma: “Hogescholen (en universiteiten) kunnen bijdragen aan een diversiteit aan vormen van waarde, die van belang is voor tal van (regionale)partijen. Zo participeert de hogeschool in een dynamische context, waarin vele ‘Vitale coalities’ hun plaats kunnen hebben. In hoeverre leidt dit tot Waardevol onderwijs, waar je als medewerkers en student ‘zin’ in hebt. En hoe valideer je de waarde van de praktijkkennis die deze coalities ontwikkelen?”
  •  
  • Wim van Dorland: “De Publieke Waarde van Defensie bestaat uit het zorgen voor vrijheid en veiligheid in Nederland en daarbuiten. De wereld verandert in rap tempo. Met betrekking tot de waardecreatie is het dan balanceren tussen de robuuste stabiliteit en het flexibele aanpassingsvermogen van de organisatie. Hoe doe je dit in een organisatie waarin dit geen vanzelfsprekendheid is en het hiërarchisch organiseren haar waarde heeft bewezen?”
  •  
  • Jimmy Hendriks en Edgar KortewegInternationaal maken bibliotheken spannende tijden door. Zij hebben niet langer het monopolie op de informatiemarkt en wijzigende wetgeving in (bijvoorbeeld) Nederland en België heeft tot gevolg dat het speelveld voor de lokale bibliotheek verandert. Diepgewortelde veronderstellingen over de maatschappelijke waarde van de bibliotheek dienen steeds nadrukkelijker op zowel economisch als sociaal vlak aangetoond, verantwoord en gelegitimeerd te worden en politieke verwachtingen worden geframend en gecommuniceerd vanuit het begrip ‘cultureel ondernemerschap’. Conflicterende logica’s laten zich gelden en stand-alone bibliotheken dreigen te verdwijnen: Welke mogelijkheden kunnen bibliotheken creëren om de eigen maatschappelijke waarde propositie te verstevigen?” 

Tussentijds wordt ruimte geboden om te pauzeren.

16.45 uur        Wrap-up
Verzamelen van bevindingen van de middag alsook input voor events en masterclasses in lustrumjaar.
Mijke van de Noort, Paula Veltink en Monique Pieters

17.00 uur        Netwerkborrel

18.00 uur        Einde

Wil je alvast meer lezen, download dan
- de thesis van Mijke van de Noort over Grip op Publieke Waardecreatie; een participatieve casestudy naar hoe de gemeente Utrecht in de praktijk omgaat met de Publieke Waarde conflicten. 
-
de thesis van Jimmy Hendriks: Van consumeren naar legitimeren; hoe wordt prestatiemanagement in de praktijk van de Nederlandse Openbare Bibliotheek gepraktiseerd en welke verbetermogelijkheden kunnen er op basis van de bevindingen geformuleerd worden?

Heb je zelf interessante casuïstiek om in te brengen, dan ruimen we daar graag tijd voor in. Als je dit tevoren mailt naar monique@aveum.nl dan kunnen we dit afstemmen. 

Aan onze voorjaarsbijeenkomsten zijn geen kosten verbonden voor onze leden en tweedejaars studenten.

 

Om aan te melden moet je als lid ingelogd zijn!

De huidige 2e jaar studenten van de USBO Exectutive Masters zijn ook welkom: Aanmelding voor niet-leden