Winterbijeenkomst 2021

Locatie:  Digitaal
Datum:  donderdag 14 januari 2021

Winterbijeenkomst

Wat later dan u gewend bent presenteren we een volgende bijeenkomst. We hebben de WRR opnieuw bereid gevonden om een rapport met ons te delen. Het gaat om:

Kwetsbaarheid en Veerkracht
Donderdag 14 januari 2021
16.00 - 17.30u (digitaal)
WRR: Marthe Hesselmans en Bart Stellinga

"De covid-19 pandemie heeft zeer grote maatschappelijke, politieke en economische gevolgen die we nog lang zullen voelen. De kans is groot dat deze crisis leidt tot veranderingen in hoe we de wereld begrijpen en welke keuzes we als samenleving maken. De Nederlandse samenleving staat dus voor de uitdaging om te behouden wat goed ging, lessen te trekken waar verbetering mogelijk is en in te spelen op de veranderingen die op ons afkomen".
In dit rapport wordt zichtbaar wat urgente maatschappelijke kwetsbaarheden zijn. De vraag is dan hoe we daar mee omgaan. Dat is een vraag voor de politiek, maar evenzeer voor onze instellingen/bedrijven en voor ons als burgers.

De WRR presenteert de kwetsbaarheden en mogelijke oplossingen. Aan ons de vraag wat wij kunnen bijdragen.

Het WRR rapport is hier te vinden.
Als je een wat activistische benadering interessant vindt, dat zie je die hier.

Leden: inloggen om aan te melden

Inschrijving voor studenten