Online Listening post: reflecteren op de samenleving (8 januari 2021)

Online Listening post: reflecteren op de samenleving (8 januari 2021)

29 oktober 2020

Online Listening post: reflecteren op de samenleving

Hoe ervaren wij de samenleving waarin we leven, wat doen recente en eerdere gebeurtenissen met ons als burger en hoe houdt dit ons bezig? Wat doen wij eigenlijk zelf met de samenleving?

Een paar voorbeelden van vragen waar tijdens - de voor iedereen toegankelijke - Listening post bij stilgestaan zal worden. In een Listening Post kunnen de deelnemers hun rollen als burger onderzoeken en meer inzicht krijgen in de wijze waarop gebeurtenissen in de samenleving invloed hebben op hun eigen denken en handelen.