‘De toekomst van Onderwijs voor Professionals: De kracht van verbinding!’ (14 april)

‘De toekomst van Onderwijs voor Professionals: De kracht van verbinding!’ (14 april)

12 maart 2022

UITNODIGING

Mede bij gelegenheid van het afscheid van Eline den Boer als programma-manager LLO/OvP, nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan het UU-Symposium

De toekomst van Onderwijs voor Professionals:

De kracht van verbinding!

Donderdag 14 april 2022, 13.00 tot 16.00 uur, Utrecht Science Park

Onderwijs voor Professionals, University Continuing Education, is aan een opmars bezig. Het wordt vanzelfsprekend om je als professional te blijven ontwikkelen.
Onze maatschappelijke taak breidt zich uit naar het ontsluiten van onze expertise en ons onderzoek voor professionals en voor sectoren die daar behoefte aan hebben.
Langs die weg kunnen we bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Om dat mogelijk te maken moeten we samenwerken en zijn duurzame partnerschappen nodig: tussen de universiteit en maatschappelijke organisaties, tussen universiteiten
en andere kennis- en opleidingsinstellingen, en tussen onderwijs en onderzoek. Maar universiteiten zijn daar nog niet altijd goed voor toegerust.
We missen soms het professionele repertoire om die samenwerking tot stand te brengen en te onderhouden.

In dit symposium staan samenwerking en verbinding centraal. Hoe maken we samen de behoefte aan expertise en de leer- en ontwikkelvragen zichtbaar?
Hoe kunnen we via Onderwijs voor Professionals aan die behoefte voldoen en met elkaar een antwoord op die vragen vinden?
Hoe kunnen we samen nieuwe kennis en inzichten ontwikkelen? Welke verbindingen moeten we ontwikkelen of versterken? En hoe kunnen we samenwerking organiseren?

Thema’s die in dat verband aan de orde komen zijn onder andere:
· Hoe maken we de behoefte aan expertise en ontwikkeling in de regio zichtbaar
· Hoe kunnen we samen kennis creëren rond thema’s als energietransitie, kansengelijkheid en het oplossen van het lerarentekort;
· Hoe organiseren we samenwerking tussen universiteiten onderling, en met andere kennisinstellingen, hogescholen en het mbo;
· Hoe verbinden we onderwijs, onderzoek en impact?

Via ondermeer korte keynote bijdragen en tafelgesprekken werken we deze middag samen aan een agenda voor de toekomst van Onderwijs voor Professionals!

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden voor het symposium. Aan de aanmelding zijn geen kosten verbonden.

Wij zien uit naar uw komst!

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. Wieger Bakker ing. Floor Bottemanne

Dean LifeLong Learning Hoofd Loket Onderwijs voor Professional