Geschiedenis

AVEUM is opgericht op 17 juli 2014. Missie van de alumnivereniging is het functioneren als een duurzame kennispartner en netwerkfacilitator voor gediplomeerde executive master professionals gedurende hun gehele loopbaan. In het realiseren van haar missie werkt AVEUM intensief samen met docenten, promovendi en directie van de USBO. Op deze wijze vindt een voortdurende uitwisseling plaats tussen praktijkervaringen en state-of-the-art kennis. De vereniging kent een gekozen bestuur waarbij idealiter iedere masteropleiding vertegenwoordigd is, door middel van een afgevaardigde.

Oprichting AVEUM Eerste bestuur
Oprichting AVEUM Eerste bestuur