Geschiedenis

AVEUM is opgericht op 17 juli 2014. De alumnivereniging wil functioneren als een duurzame kennispartner en netwerkfacilitator voor gediplomeerde executive master professionals gedurende hun gehele loopbaan. Hiervoor werkt AVEUM intensief samen met docenten, promovendi en directie van de USBO. Dit bevordert een voortdurende uitwisseling plaats tussen praktijkervaringen en state-of-the-art kennis. De vereniging kent een gekozen bestuur waarbij idealiter iedere masteropleiding vertegenwoordigd is, door middel van een afgevaardigde.

Oprichting AVEUM Eerste bestuur
Oprichting AVEUM Eerste bestuur