Voorjaarsbijeenkomst 2023

We hebben een Voorrjaarsbijeenkomst gepland met als onderwerp VEILIGHEID
Dit staat gepland op 15 juni, reserveer die datum!
Indeling:
1200-1300: Ontvangst en lunch
1300-1315: Bestuursvergadering en -overdracht
1330-1600: Inhoudelijk programma
1600- 1700: Netwerkborrel

Locatie: USBO, Bijlhouwerstraat Utrecht

Keynote speaker is Leonie Heres. Leonie's onderzoek en advies richt zich in het bijzonder op thema's rondom bestuur, leiderschap en organisatieprocessen, ethiek en integriteit en de publiek-private context van organisaties. Binnen de USBO verzorgt dr. Heres onderwijs over de gehele breedte van de Bestuurs- en Organisatiewetenschap, met thema's als (moreel) leiderschap, publiek management, en organisatietheorie.
Zij zal ingaan op haar recente onderzoeken en dit theoretisch onderbouwen.

Voor de overige sprekers hebben we bijzondere verhalen en mensen uit de praktijk benaderd. Indien hier meer over bekend is, zullen we u daar uiteraard over informeren.

AANMELDEN

Jaarverslag 2022 en begroting 2023
Infographic