Nieuws

 • SG: Building a sustainable future (22 maart)

  12 maart
  In an age of climate crisis, why do we keep building our houses and cities the way we always have? Resource scarcity forces us to come up with new solutions. Chemist Prof. Nathalie Katsonis (RUG) uses nature as a source of inspiration to develop biodegradable, energy-efficient materials. Professor of Climate Design and Sustainability Andy van den Dobbelsteen (TU Delft) proposes a radical shift in the way we construct our buildings. What will the future look like?Lees meer
 • Building a better society together (28 maart)

  12 maart
  What should our social contract look like that better connects with the challenges of the 21st century? This is the question that Lady Minouche Shafik, director of the London School of Economics, will address in her keynote lecture. The world today is again experiencing fundamental changes and challenges, putting the social contract between individuals, companies, civil society and the state under pressure. Technological changes, including automation and artificial intelligence, are generating unequal benefits. Changing gender roles are impacting household and labor market dynamics. Aging populations are putting pressures on health care systems and pensions, and climate change is generating new risks and challenges, particularly for young generations.Lees meer
 • Leergang Toezicht met gezag (14 april)

  12 maart
  In een gepolitiseerd openbaar bestuur en een mediagestuurde netwerksamenleving is het gezag van publiek toezicht niet langer vanzelfsprekend. Wat zijn voor publiek gezag de bepalende factoren en wat kunnen inspecties en markttoezichthouders doen om hun publiek gezag te vergroten? Dat vraagstuk staat centraal in de exclusieve leergang Toezicht met Gezag. Deze leergang richt zich op senior toezichthouders, inspectie-medewerkers, beleidsbepalers en juristen die werken bij publieke toezichthouders en inspecties.  De leergang heeft een academisch werk- en denkniveau. Meerdere jaren ervaring met strategische toezichtsvraagstukken en/of management van overheidsorganisaties is een vereiste. Vooraf vindt een gezamenlijk (telefonisch) intakegesprek plaats, om te kijken of het programma aansluit op uw ervaring en opleidingswensen.Lees meer
 • Eva Knies spreekt op symposium 'Hybride Werken' (24 maart)werken (

  12 maart
  Hybride werken kan invloed hebben op de vitaliteit van medewerkers. Hoe zorg je voor vitaliteit en werkgeluk op de (digitale) werkvloer? Hoe blijf je als leidinggevende betrokken? Vitaliteitsnetwerk Nederland en KPN Health nodigen je uit voor een digitale bijeenkomst over hybride werken. Hoogleraar Eva Knies, verbonden aan de Future of Work hub van de Universiteit Utrecht zal spreken over leiding geven bij hybride werken. Deze online bijeenkomst is open voor iedereen en kosteloos te volgen. Ben jij erbij op 24 maart?Lees meer
 • Evenement AVEUM

  08 november
  HET VOOR 25 NOVEMBER AANGEKONDIGDE MOGELIJKE EVENEMENT VAN AVEUM GAAT DIE DAG NIET DOOR. Zoals we in de laatste nieuwsbrief hebben aangegeven, richten we ons nu op een groter evenement in het voorjaar.Lees meer
 • Wetenschapscarrousel 2021 (vrijdag 5 november 2021)

  13 september
  Op vrijdag 5 november 2021 vindt de Wetenschapscarrousel weer plaats. Dit jaar gezamenlijk georganiseerd door Klinische Gezondheidswetenschappen (KGW) en het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) samen met hun studie- en alumniverenigingen. Het event is hiermee ook exclusief voor KGW studenten en alumni & USBO studenten en alumni.Lees meer
 • Boekpresentatie: Radicale verlossing van Beatrice de Graaf (28 april 2021)

  08 april
  Prof. dr. Beatrice de Graaf (Geschiedenis en Kunstgeschiedenis) presenteert haar nieuwste boek Radicale verlossing. Samen met uitgever Mai Spijkers van Prometheus, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter-Jaap Aalbersberg, voormalig directeur PI Vught Yola Wanders en een studentenpanel lanceert zij dit boek bij boekhandel Broese in Utrecht.Lees meer
 • Inside Dynamics in Organisations (vanaf februari 2021)

  29 oktober
  Met het postacademisch executive programma Inside Dynamics in Organisations bieden we een intensieve academische praktijkopleiding aan, waarin gewerkt wordt met dieptepsychologische inzichten en systeemtheorie om in de eigen werkrol te leren interveniëren in complexe organisatiedynamiek. Kortom: theorie en praktijk van het werken met verborgen processen in organisaties. Lees meer
 • Masterclass Ontwikkelingen in het publieke domein (10 september 2020)

  04 mei
  De wereld waarbinnen overheden en organisaties op het terrein van publieke dienstverlening functioneren is niet statisch. Verschillende bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen zijn zowel van invloed op wat zij (kunnen) doen en op hoe zij dat (kunnen) doen. Ons denken over hoe we zaken van publiek belang kunnen en moeten organiseren en realiseren verandert. Dat roept vragen op; waar komen die veranderingen vandaan? Welke nieuwe structuren leveren ze op? Welke (nieuwe) mechanismen ontstaan in de coördinatie van activiteiten van verschillende partijen?Lees meer
 • Strategische agenda Maatschappelijke Impact vastgesteld

  27 januari
  In december 2019 heeft de faculteit REBO de Strategische agenda Maatschappelijke Impact vastgesteld, onder de titel “Wetenschap die (door)werkt”. Met die agenda wil de faculteit expliciteren wat maatschappelijke impact genereren is, waarom dat belangrijk is, en hoe dat plaatsvindt.Lees meer
 • Bestuurskunde Challenge (29 november)

  25 november
  Op VRIJDAG 29 NOVEMBER organiseert het Landelijk Bestuurskunde Overleg (LOB) de jaarlijkse Bestuurskunde Challenge. Dit jaar met als thema: "Gevangeniswezen: snelle uitvoering van vonnissen". Studenten van diverse studieverenigingen Bestuurskunde buigen zich in de ochtend over de genoemde casus, en zullen hun oplossingen en presentaties uitwerken die 's middags gepresenteerd worden. Een onafhankelijke jury bepaalt aan het einde van de dag wie er naar huis gaat met de eeuwige roem en een enorme beker! De eerde prijswinnaars waren Juribes (Tilburg) en Perikles (Utrecht).Lees meer
 • UU-onderzoekers evalueren radicaliseringsaanpak Arnhem

  01 oktober
  In opdracht van de burgemeester van Arnhem heeft een interdisciplinair team van onderzoekers, verbonden aan de HUB Security in Open Societies, de aanpak van radicalisering in Arnhem onderzocht. Conclusie is dat Arnhem een krachtige basis heeft neergezet. Er is een hechte samenwerking tussen sleutelpartners als gemeente, wijkteams en politie. Hierdoor kan vroegtijdig ingegrepen worden bij radicalisering. Lees meer
 • Future of Work conferentie Universiteit Utrecht (18 oktober 2019)

  10 september
  The trend towards more flexible work relationships (such as short-term, on-call employment, temporary agency work, solo self-employment or platform work) frequently leads to precarious work. This is characterized by increasing insecurity and unpredictability. Flexible work may also increase the autonomy of workers, lower labour costs for employers, and give more work opportunities for young workers, and the unemployed and disabled workers.  Lees meer
 • Tien jaar vrolijke wetenschap: filmreeks Science & Fiction (14 mei, 28 mei, 11 juni, 25 juni)

  23 mei
  Tien jaar filmreeks Science & Fiction betekent tien jaar vrolijke wetenschap. Ook dit jaar laten filmtheater het Louis Hartlooper Complex en de Universiteit Utrecht op vier avonden bijzondere films zien die je aan het denken zetten. Wetenschappers houden een korte inleiding en na afloop kunnen bezoekers daarover met hen in gesprek. Vanwege het jubileum van de reeks is het thema dit jaar: De vrolijke wetenschap.Lees meer
 • Utrecht Degrowth Symposium (28 juni)

  19 april
  Het eerste Utrecht Degrowth Symposium vindt plaats op vrijdag 28 juni aan de Universiteit Utrecht. Op het symposium komen internationale degrowth-experts vanuit verschillende disciplines samen om te discussiëren over de betekenis en toekomst van degrowth. Ook biedt het mogelijkheid om de opkomende degrowth-netwerken in Nederland bij elkaar te brengen en te versterken.Lees meer
 • Festival Europa (18 mei)

  19 april
  Festival Europa bereidt jou in korte colleges, interviews, een lijsttrekkersdebat, optredens en experimenten rondom thema’s als veiligheid, populisme, migratie, duurzaamheid en activisme optimaal voor op de Europese verkiezingen op 23 mei aanstaande. Het wordt georganiseerd door de Universiteit Utrecht en TivoliVredenburg in samenwerking met de Gemeente Utrecht.Lees meer
 • Sectorbeelden voor een krachtige onderzoeksagenda in de nabije toekomst

  18 december
  Op maandag 10 december zijn de zogenaamde sectorbeelden Bèta, Techniek en Social Sciences & Humanities (SSH) door Bert Meijer (hoogleraar Organische chemie TU/e) en Mark Bovens (hoogleraar Bestuurs- en organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht) aangeboden aan het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen.Lees meer
 • Universiteit Utrecht benoemt ‘LifeLong Learning’ Dean

  29 november
  Prof. dr. Wieger Bakker wordt per 1 december 2018 aangesteld als Dean LifeLong Learning bij de Universiteit Utrecht. De overheid stimuleert ‘Leven lang leren’, zodat ook volwassenen voldoende kennis en vaardigheden kunnen blijven opdoen om duurzaam inzetbaar te worden of te blijven op de arbeidsmarkt. De Universiteit Utrecht deelt deze ambitie en geeft de dean voor de komende 2,5 jaar de opdracht om het opleidingsaanbod voor professionals verder te ontwikkelen en te verbinden aan het perspectief van flexibeler onderwijs en brede toegankelijkheid.Lees meer
 • Boymansprijs 2018 beste dissertatie voor Marianne Dortants

  08 november
  De MGr. Boymansprijs 2018 voor de beste dissertatie op het gebied van lichamelijke opvoeding, sport en recreatie is toegekend aan Marianne Dortants. Zij won de prijs voor haar proefschrift Power and Truths in Combat Sports. The impact of societal and policy changes on governing practices in sportwaarmee zij dit jaar promoveerde aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. De prijs werd uitgereikt tijdens de Dag van het sportonderzoek in Den Haag.Lees meer
 • Paul Boselie benoemd tot hoofd departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)

  05 juli
  Paul Boselie is met ingang van 1 september 2018 benoemd tot hoofd van het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. 'Met het nieuwe bestuur wil ik samen met onze studenten, alumni, de faculteit, de universiteit en onze partners in binnen-  en buitenland zoeken naar een nieuw ‘USBO project’, een stip op de horizon, een gangmaker,’ zegt Paul. 'Er zit zo ongelooflijk veel potentieel en kwaliteit in onze gemeenschap. Ik heb er zin en vertrouwen in.'Lees meer
 • Lars Tummers onderzoekt 'luie ambtenaren'

  01 juni
  Aan Lars Tummers, hoogleraar Publiek Management en Gedrag, aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap is een Vidi van 800.000 euro toegekend voor zijn onderzoeksvoorstel "Luie ambtenaren? Stereotypen over ambtenaren in verschillende landen".Lees meer
 • 19,20 juni - Social Entrepreneurship Festival 2018

  25 mei
  This year’s Social Entrepreneurship Festival on 19 and 20 June connects the new ways of economic thinking represented by Kate Raworths’ Doughnut Economicsto the thriving established and innovative business models in our economies.Lees meer
 • ‘Verbindend leiderschap’ het meest passend voor lokale leiders

  24 mei
  In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) schreef USBO Advies het rapport Verbindend leiderschap. In het onderzoeksrapport geven de auteurs beelden van hoe waardevol leiderschap in lokaal bestuur eruit kan zien. De beelden zijn een beschrijving van het leiderschap dat de auteurs aantroffen. Verbindend leiderschap is naar hun mening de vorm van leiderschap die het meest past bij de huidige tijd. Het rapport zal een bouwsteen zijn voor nieuw beleid van het ministerie.Lees meer
 • Paul Verweel overleden

  28 april
  Op 66-jarige leeftijd is dinsdag hoogleraar Paul Verweel overleden. Verweel was grondlegger van de Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de UU. Daarnaast vervulde hij vele bestuursfuncties in de Utrechtse sportwereld.Lees meer
 • 26 juni - Filmreeks Science & Fiction: King of the Belgians

  28 april
  Het Louis Hartlooper Complex en het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht organiseren voor de negende keer de filmreeks Science & Fiction, dit jaar met als thema Over leven in de stad. Vier bijzondere films met prikkelende inleidingen door wetenschappers over de uitdagingen waar grote steden voor staan. Na afloop kunnen bezoekers met hen in gesprek.Lees meer